Home page VBR-Belgium About us Contact us News Events VBR-Belgium-shop Legal .................... Online shop English Français Nederlands Deutsch Italiano Espanol Ukrainian Dansk Suomi Norsk Latvijas.
News          Volg ons nieuws op
Nouvelle innovation dans les vêtements anti-coupures pour le secteur de la sécurité. Malgré l'utilisation de tissus résistants aux coupures dans les vêtements est très jeune mais il est déjà une évolution notable dans la structure fonctionnelle de vêtements résistant aux coupures pour les gardes de sécurité. La dernière innovation est la veste en cuir KVL-91 avec doublure résistant à la coupure. La veste en cuir résistant à la coupure devenue en France et en Allemagne par les entreprises de sécurité plusieurs utilisent dans le cadre de l'uniforme des agents de sécurité. Une évaluation initiale est déjà une tendance à noter immédiatement sur l'attaque à l'arme blanche par des agents de sécurité. La recherche a montré que la plupart des attaques à l'arme blanche, le gardien de sécurité est poignardé dans le dos au centre du dos. Ce fait a conduit directement à l'arrière pour protéger encore mieux. La raison en est que l'attaquant avec un couteau à l'avant et que voit venir ici peut s'y opposer. Lors d'une attaque avec un couteau à l'avant, l'agent ne peut pas se défendre afin que l'attaquant a la capacité d'exercer des forces importantes sur la lame. Lors d'une attaque avec un couteau à l'arrière, le gardien surpris et il n'a pas la possibilité de se défendre lui laissant avec des forces plus importantes a été poignardé avec un couteau. Sur l'évaluation de la veste en cuir KVL-91 résistant à la coupure, personnes sont venues à la conclusion que le Dymeema résistant à la coupure ou le Spectra niveau 5 de protection sur la face avant est suffisante, mais que la plupart des attaques à l'arme blanche à un endroit précis dans le centre de l'arrière fait. Dans une telle attaque avec un couteau, le dos de la veste en cuir résistant à la coupure endommagé et doit être remplacé le gilet entier. La dernière innovation dans le gilet résistant aux coupures KVL-91 est l'addition d'une protection résistant à la coupe arrière supplémentaire qui consiste en une couche supplémentaire résistant à la coupe de Dyneema et cuir. Cette protection supplémentaire est cousue sur le dos et à l'abri du milieu du dos. Cette couche supplémentaire de Dyneema et de l'apprentissage a deux avantages majeurs. Tout d'abord, la valeur de protection à l'arrière de sorte que doublé une attaque au couteau avec de grandes forces peuvent être arrêtés. Deuxièmement, le plus résistant à la coupure panneau présente l'avantage qu'il peut facilement remplacer les mots si elle est endommagée par une attaque avec un couteau. Dans ce cas, on ne devrait pas remplacer la veste en entier mais seulement la protection dorsale. La nouvelle innovation offre une protection supérieure résistant aux coupures sur le dos et l'avantage que les dommages à la gaine peut facilement être restaurée. Plus d’infromation : Gilet anti-coupures
Nieuwe innovatie in snijwerende kledij voor de veiligheidssector. Niettegenstaande het toepassen van snijwerende weefsels in kledij vrij jong is toch is er reeds een evolutie te merken in de functionele constructie van snijwerende kledij voor bewakingsagenten. Onderwerp voor de nieuwste innovatie is de lederen jas met snijwerende voering KVL-91. De snijwerende lederen jas word in Frankrijk en Duitsland door verschillende beveiligingsfirma’s gebruik als onderdeel van het uniform voor de veiligheidsagenten. Uit een eerste evaluatie valt al onmiddellijk een trend op te merken betreffende de aanvallen met messen op veiligheidsagenten. Uit onderzoek is gebleken dat in het grootste deel van de aanvallen met messen, de veiligheidsagent neergestoken wordt langs achter in het centrum van de rug. Dit feit heeft rechtstreeks aanleiding om de achterzijde nog beter te gaan beschermen. De reden hiervoor is dat men een aanvaller met een mes aan de voorzijde ziet aankomen en dat men zich hiertegen kan verzetten. Bij een aanval met een mes aan de voorzijde kan de agent zich verdedigen waardoor de aanvaller niet de mogelijkheid heeft om grote krachten uit te oefenen op het mes. Bij een aanval met een mes aan de achterzijde wordt de veiligheidsagent verrast en heeft hij niet de mogelijkheid om zich te verdedigen waardoor er met grotere krachten met een mes gestoken wordt. Betreffende de evaluatie van de snijwerende lederen vest KVL-91 is men tot de conclusie gekomen dat de snijwerende Dymeema of Spectra bescherming niveau 5 aan de voorzijde voldoende is maar dat de meeste aanvallen met messen op een specifieke plaats in het centrum van de rug gebeuren. Bij een dergelijke aanval met een mes wordt de rug van de snijwerende lederen vest beschadigd en moet men de volledige vest vervangen. De nieuwste innovatie voor de snijwerende vest KVL-91 is het toevoegen van een extra snijwerende rugbescherming die bestaat uit een extra laag snijwerende Cutyarn met een extra lederen laag. Deze extra bescherming wordt op de rugzijde genaaid en beschermd het centrum van de rug. Deze extra laag van Dyneema en leer heeft twee grote voordelen. Vooreerst wordt de beschermingswaarde aan de achterzijde verdubbeld zodat een mesaanval met grote krachten kan gestopt worden. Ten tweede heeft het extra snijwerende paneel het voordeel dat het gemakkelijk kan vervangen woorden indien het beschadigd wordt door een aanval met een mes. In dit geval moet men niet meer de ganse vest vervangen maar enkel de rugbescherming. De nieuwe innovatie biedt een hogere steekwerende bescherming op de rug en het voordeel dat een beschadiging van de vest gemakkelijker kan hersteld worden. Meer info op: Snijwerende vesten
© Copyright protected by VBR-Belgium
De VBR-Belgium snijwerende ondershirt voor de Belgische voetbalsupporters. Snijwerende ondershirt voor Belgische voetbalsupporters Wij hebben voor de voetbalsupporters die onze Belgische ploeg aanmoedigen een algemene snijwerende oplossing ontwikkeld die kan gedragen worden onder de bestaande supportersuitrusting. Deze snijwerende ondershirt zonder mouwen kan gedragen worden onder de bestaande kledij en is gemaakt uit een mengsel van Spectra van Honewell met Coolmax en behaald een snijwerende bescherming level 5. Het is geenszins onze bedoeling om het voetbal in een slecht daglicht te plaatsen. Voetbal is een feest! Gelukkig is voetbal voor de meeste voetbalsupporters een vreedzame beleving, echter emoties en spanningen kunnen bij sommige snel omslaan in agressie. Incidenten komen voor, handgemeen is helaas geen uitzondering meer. Er is een niet te ontkennen stijging in het aantal aanvallen met messen en deze stijging is niet alleen in België maar over hans West-Europa. De industrie heeft hierop reeds gereageerd met een aantal nieuwe snijwerende weefsels die reeds toegepast worden in kledij voor politie- en bewakingsdiensten. In Duitsland is men reeds volop bezig om deze nieuwe technologie ter beschikking te stellen voor politie en bewakingsdiensten. Echter in België loopt het nogal stroef… De meldingen van een grote toename in het dragen van messen in onze maatschappij wordt bevestigd door de vele veiligheidsagenten, door tal van jongeren en door de verschillende steekpartijen die met grote regelmaat in het nieuws komen. Primeur voor België! De uitbreiding van snijwerende politiekledij naar de algemene draagbare kledij voor persoonlijke verdediging is reeds in een zeer beperkte mate gestart. Politie en security logo’s worden verwijderd en de snijwerende beschermende kledij komt beschikbaar voor het brede publiek. Als VBR-Belgium zijn wij gestart met verschillende nieuwe ontwerpen en toepassingen voor snijwerende kledij. Europees voetbal. De stijging van aanvallen met messen doet zich voor over hans West-Europa! Het is absoluut verkeert om enkel het voetbal in het vizier te nemen. Aanvallen met messen komen zowel voor op de trein als op de bus, op cafée als op allerhande manifestaties, in bepaalde regio’s of in bepaalde culturen. De Europese voetbalwedstrijden zijn slechte één van de vele verhoogde risicosituaties waarbij emotie en agressie kunnen uitlopen in een steekpartij. Deze snijwerende ondershirt kan dus overal gebruikt worden.  De snijwerende voetbalsupporter T-shirt kan levens redden!  
Geachte bezoekers, Vooreerst betuigen we ons medeleven met de getroffen familie die de 18 jarige Gregory verloren heeft als gevolg van een dodelijke steekpartij in Antwerpen. Na de rouwperiode komt de tijd voor bezinning. Helaas kunnen wij niet zeggen dat we verrast zijn of een dergelijke steekpartij niet hebben zien aankomen! Wij krijgen al maanden melding van jongeren en veiligheidsagenten over het toenemend gevaar voor steekpartijen. Er zijn de afgelopen maanden al meerdere steekincidenten geweest op verschillende manifestaties maar dan met minder zware verwondingen. Voor ons was het niet meer of een steek incident kon plaatsvinden maar wanneer het opnieuw zou gebeuren? Dit is dus nu opnieuw het geval geweest… ! Geachte bezoeker, voor ons moet het bloed niet eerst op de straat vloeien alvorens we reageren! Wij hebben maanden geleden al het initiatief genomen om verschillende snij- en steekwerende producten op de markt te brengen. De nieuwe technische weefsels met een hoge snijweerstand worden al stap voor stap gebruikt in beschermende kledij voor veiligheidsagenten. Wij zijn er ook als de eerste bij om de snijwerende weefsels ook toe te passen in casual kledij die voor iedereen toegankelijk is. Reeds maanden geleden heb wij een project opgestart met een snijwerende T-shirt die speciaal ontworpen werd voor de voetbalsupporters van het Belgische voetbalteam. Hiervoor hebben wij speciaal een nieuw logo geregistreerd die bestaat uit een drietand die ingewerkt is in een gebroken glazen fles. Dit logo is speciaal gericht naar de Belgische voetbalsupporters die het geweld met steekwapens afkeuren. Deze drietand kledinglijn is al uitgebreid met tal van steekwerende en leuke items die levensreddend kunnen zijn. Onze snij- en steekwerende kledij; ondershirts, T-shirts, vesten en broeken zijn reeds verkrijgbaar in onze webshop. Ook na dit verschrikkelijke steekincident zullen er nog ander steekincidenten gebeuren! In ieder geval staan wij klaar om u te helpen met onze snij- en steekwerende kledij. VBR-Belgium
Protection supporters de football belge contre des attaques terroristes  plus info sur  www.belgievbrshop.be
Bescherming voor Belgische voetbalsupporters tegen terreuraanslagen meer info op  www.belgievbrshop.be
Tactische anti-verkrachting broek. Meer info Tactische anti-verkrachting broek Universitair onderzoek heeft aangetoond dat hoe meer weerstand men biedt tegen een verkrachting, hoe meer kans dat de poging tot verkrachting niet voltooid zal worden zonder dat hierdoor nog meer geweld gebruikt zal worden dan dat er voordien al gebruikt werd.  . De VBR-Belgium tactische snijwerende anti- verkrachting broek heeft als doel de drager meer weerbaar te maken tegen de verschillende soorten van seksueel geweld, de penetratie te verhinderen en zo bescherming te bieden tegen dodelijke infectieziekten als HIV en om aanvallen met glas, messen en andere snijdende voorwerpen te verhinderen. . De Tactische snijwerende anti-verkrachtingsbroek is gemaakt uit snijwerende Cutyarn en heeft een zachte inwendige actieve vochtregulerende Coolmax voering om een goed draagcomfort te verzekeren. De snijwerende Cutyarn is een zeer taaie stof die bijna niet te scheuren is en die een snijweerstand niveau 5 heeft en bescherming biedt tegen een snijdende aanval met een mes of gebroken glazen fles. . De Tactische snijwerende anti-verkrachtingsbroek is voorzien van brede snijwerende riemlussen voor 25 mm en 50 mm riemen. Indien de TAR-Broek voorzien wordt van een riem, kan deze de broek boven de heup vasthouden. De lussen laten ruimte om accessoires aan de riem te bevestigen zoals een persoonlijk alarm, Pepperspray, een mes, of zelfs een pistoolholster. . Doelgroep voor bescherming; . Conflict gebieden en oorlogszones Vluchtelingen kampen Bende gerelateerd seksueel geweld Grote publieke bijeenkomsten ,  Sport evenementen  Muziek evenementen,  Openbare feestelijkheden Huiselijk geweld, Echtelijke ruzies Vergroten van het algemeen veiligheidsgevoel bij slachtoffers van verkrachting Algemene snijwerende bescherming van de onderbuik, liesslagaders, geslachtsdelen en bovenkant van de billen. . Voor de dames die bij een verkrachting enkele kloppen met blauwe plekken erger vinden dan een penetratie, wijzen wij erop dat en penetratie door een HIV besmet persoon in vele gevallen de dood aan de infectie ziekte als gevolg zal hebben. Het is dus geen optie om zich niet tot het uiterste te verzetten tegen een verkrachting gezien een verkrachting uiteindelijk de dood tot gevolg kan hebben! .
Les tactiques pantalon anti-viol et résistant aux coupures. . Plus d'info Pantalon anti-viol tactiques La recherche universitaire a montré que plus la résistance est offerte contre le viol, plus la tentative de viol ne sera pas terminé, ce qui augmente pas plus de violence que il y avait déjà violent utilisé auparavant. . Les VBR-Belgique tactique pantalon anti-viol résistant aux coupures vise à rendre le porteur plus résistant aux différents types de violence sexuelle, empêcher la pénétration et ainsi de protéger contre les maladies infectieuses mortelles telles que le VIH et empêche également contre la blessure par des attaques avec le verre, couteaux et autres objets tranchants. . Les tactiques pantalon résistant aux coupures anti-viol sont fabriqués à partir de coupe résistant Cutyarn et a une régulation humide actif intérieur doux doublure Coolmax pour assurer un port confortable. Le Cutyarn résistant aux coupures est une substance très dure qui est difficile à résoudre et a un niveau de résistance à la coupure 5. Cette offre une résistance efficace contre une attaque de coupe avec un couteau ou une bouteille de verre cassé. . Les tactiques pantalon résistant aux coupures anti-viol sont équipées de larges boucles de ceinture résistant aux coupures pour 25 mm et 50 ceintures mm. Si les TAR-pantalon est fourni avec une sangle, ce qui peut tenir la courte sur la taille. Les boucles permettent d'espace pour attacher des accessoires à la dragonne comme une alarme personnelle, spray au poivre, un couteau, ou même un étui de pistolet. . Cibler les groupes de protection . Zone de conflit et les zones de guerre Camps de réfugiés Gang liées agressions sexuelles Les grands rassemblements publics, Événements sportifs, événements musicaux, célébrations publiques. la violence domestique, conflits conjugaux L'augmentation du sentiment général de sécurité aux victimes de viol Général coupé protection résistante de l'abdomen, les artères de l'aine, les organes génitaux et le haut des fesses.
Opening hours for our physical store
Like us at Facebook shop
Svensk România Polski Português Ελληνικά Pусский Magyar Slovenskı českı Slovenski Hrvatski Eesti.
GDPR en VBR-Belgium VBR-Belgium is onze oudste en nog steeds populaire website op Google. Wij geven dan ook transparantie in verband met het opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens in functie van de nieuwe privacy wetgeving. Op deze VBR-Belgium server worden er geen persoonlijke gegevens bewaard! Wij leiden alle persoonlijke gegevens om via onze moderne en goed beveiligde webwinkel www.vbrbelgium.be waar uw gegevens in compliance met de GDPR richtlijnen behandeld worden.
RGPD et VBR-Belgium VBR-Belgique est notre site le plus ancien et toujours populaire sur Google. Nous fournissons donc la transparence en ce qui concerne le stockage et l'utilisation des données personnelles en fonction de la nouvelle législation sur la vie privée. Aucune donnée personnelle n'est stockée sur ce serveur VBR-Belgium! Nous transférons toutes les données personnelles via notre boutique en ligne moderne et sécurisée www.vbrbelgium.be où vos données sont traitées conformément aux directives du RGPD.
News